Code Affiliate

Là hình thức giới thiệu sản phẩm đến cộng đồng và thu hút mua hàng bằng mã code giảm giá.

Đối tác kinh doanh (ĐTKD ) sẽ đăng kí một mã code Affliate và thống nhất phần trăm lợi nhuận với Infinity Trading

Khi có khách hàng mua hàng áp dụng mã code giảm giá này, doanh số sẽ được ghi nhận cho ĐTKD

ĐTKD có thể tùy chọn trích lại hoa hồng cho khách hàng hoặc cộng đồng của mình để tăng sự cạnh tranh.

Last updated