Chia sẻ lợi nhuận

Chuyên Gia sẽ được chia sẻ lợi nhuận dựa trên tỉ lệ thỏa thuận phân chia ban đầu giữa Chuyên Gia và Infinity Trading

Đối với các sản phẩm Khóa học đào tạo trực tuyến

Infinity Trading sẽ thanh toán 100% lợi nhuận phân chia theo thỏa thuận cho Chuyên Gia trong vòng 3 ngày làm việc sau khi kết thúc khóa đào tạo.

Infinity Trading từ chối thanh toán phần lợi nhuận phân chia cho Chuyên Gia đối với các suất học được Infinity duyệt hoàn trả chi phí cho Người học (Xem quy định duyệt hoàn tiền học phí Khóa học)

Đối với các sản phẩm hợp tác khác

Các chuyên gia có thể hợp tác kinh doanh với Infinity Trading đa dạng các sản phẩm khác như Gói Khóa Học 100% Video, Tài liệu, Ebook, Sách, Phần mềm,...

Infinity Trading sẽ thực hiện chính sách thanh toán hàng tuần cho Chuyên Gia có mức thu nhập đến kỳ thanh toán đạt mốc tối thiểu là 500.000 đồng (trước thuế). Chuyên Gia sẽ ủy quyền cho Infinity Trading thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính (bao gồm nghĩa vụ thuế) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Last updated