Điều khoản và điều kiện

Mọi nội dung mà Chuyên Gia đăng tải trên nền tảng Infinity Trading để chia sẻ với cộng đồng đều phải trải qua quá trình kiểm duyệt của đội ngũ chuyên môn của Infinity Trading. Trong trường hợp khóa học do Chuyên Gia cung cấp trở nên lỗi thời hoặc không còn phù hợp, Infinity Trading có quyền yêu cầu Chuyên Gia điều chỉnh, sửa đổi hoặc cập nhật nội dung của khóa học đó.

Khi có yêu cầu hoặc khiếu nại từ phía Người Học đăng ký khóa học của Chuyên Gia, Infinity Trading sẽ tiếp nhận và hỗ trợ xử lý trong khả năng có thể. Trong trường hợp Infinity Trading nhận được nhiều phản hồi từ Người Học về nội dung khóa học cần được cập nhật hoặc bổ sung, chúng tôi sẽ hợp tác cùng Chuyên Gia để thảo luận và thực hiện những điều chỉnh cần thiết, nhằm đáp ứng mong muốn và yêu cầu của cộng đồng học viên.

Last updated