🏁Quy định chung

Các định nghĩa

Chuyên Gia (Expert): là những cá nhân hoặc thương hiệu có mong muốn hợp tác kinh doanh với Infinity Trading để mang đến các khóa học cho Người Học thông qua nền tảng Infinity Trading.

Người Học: là những cá nhân đã đăng ký để truy cập và tham gia các khóa học, có thể miễn phí hoặc trả phí, mà Chuyên Gia cung cấp trên nền tảng Infinity Trading.

Khách hàng: là những người mua sản phẩm (Flashcard tài chính, Sách, Ebook, Phần mềm,...) và sử dụng các dịch vụ của Infinity Trading. Khách hàng bao gồm luôn cả Người học

Đối tác kinh doanh (Partner): là những người kinh doanh quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của Infinity Trading

Thành Viên: bao gồm Chuyên Gia, Người Học, Khách hàng và Đối tác kinh doanh, tạo nên cộng đồng đa dạng và đầy đủ kinh nghiệm trên nền tảng Infinity Trading.

Last updated