Xổ số tặng Quỹ Học Bổng Thực Hành Premium lên đến 60 Triệu đồng

Đối tượng áp dụng:

Dành cho tất cả Người học đã hoàn thành khóa học có phí tại Infinity Trading

🎯Mục tiêu:

Chúng tôi luôn mong muốn hỗ trợ tối đa cộng đồng Infinity Trading đặc biệt những Học viên đã tin tưởng và đăng kí học các chương trình đào tạo được tổ chức bởi Infinity Trading. Do đó chúng tôi đặc biệt tổ chức hàng tháng chương trình tặng Quỹ học bổng cao cấp, như một công cụ hỗ trợ học tập và thực hành đầu tư.

Thông tin Chương trình Xổ số tặng Quỹ Học Bổng Thực Hành Premium

  • Hình thức chương trình: Xổ số may mắn

  • Giải thưởng: Quỹ học bổng thực hành lên đến 5.000.000đ/kỳ xổ số (Đặc biệt: Cộng dồn khi không có người trúng giải)

  • Tổ chức mỗi tháng 1 lần

Hình thức tham dự

Người học chọn số may mắn trong dãy số 000 - 999 thông qua đường link đăng ký gửi từ Infinity Trading

Vào ngày cuối cùng của tháng Infinity Trading sẽ dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt KQXS đài chính miền Nam để làm căn cứ trao giải

Giải thưởng sẽ được cộng dồn sang đợt kế tiếp nếu không có người trúng giải.

Điều khoản và điều kiện

  • Nếu có nhiều hơn một người tham gia trúng giải, giải thưởng sẽ được chia đều cho tất cả những người trúng giải.

  • Mỗi Người học đều được tham dự nhiều kỳ xổ số

  • Người trúng giải sẽ không được tham dự cho những kỳ xổ số còn lại.

  • Giải thưởng được cộng vào Tài khoản hỗ trợ thực hành đầu tư của Người trúng giải, không quy đổi thành tiền mặt.

  • Tài khoản hỗ trợ thực hành sẽ do BTC của Infinity Trading tạo lập và cung cấp

  • Người trúng giải có thể nhận lợi nhuận có được từ việc thực hành đầu tư trên Quỹ Học Bổng được tặng thưởng.

Ví dụ:

Ở kì quay số thứ 1,2,3 không tìm được Người học may mắn trúng giải, thì ở kì quay thứ 4 tổng giá trị giải thưởng Quỹ Học Bổng Thực Hành sẽ là 15.000.000đ. Nếu có 2 người trúng giải, mỗi người sẽ nhận Quỹ Học Bổng Thực Hành trị giá 7.500.000đ

Last updated