Quy trình hợp tác

Infinity Trading sẽ tìm kiếm Chuyên Gia dựa trên nhu cầu thực tế của người học cũng như đề xuất từ cộng đồng, Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến Chuyên Gia danh tiếng, đã có kinh nghiệm và danh tiếng để đáp ứng các yêu cầu chất lượng nội dung đào tạo mà chúng tôi muốn hướng đến cho người học.

Ngoài ra các chuyên gia có thể tự đăng ký thông qua mẫu đăng ký mà Infinity Trading công khai trên trang web. Nếu Chuyên Gia đáp ứng các tiêu chí mà Infinity Trading đề ra, chúng tôi sẽ tiếp tục các bước tiếp theo để thiết lập mối quan hệ kinh doanh.

Chuyên Gia sẽ trình bày nội dung dự kiến cung cấp trên nền tảng Infinity Trading và xác định mức phí cho khóa học (nếu có). Infinity Trading sẽ tiến hành xem xét và chấp thuận để bắt đầu hợp tác kinh doanh, đồng thời triển khai khóa học.

Khi Chuyên Gia hoàn thành khóa học và gửi cho Infinity Trading, đội ngũ chuyên môn sẽ xem xét và đề xuất bổ sung nội dung nếu cần, nhằm nâng cao chất lượng khóa học và mang lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng Infinity Trading.

Đồng thời, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ Chuyên Gia trong việc đóng gói kiến thức, bao gồm xử lý video, biên tập ebook, và các công đoạn khác, nhằm làm cho khóa học trở nên chất lượng và chuyên nghiệp hơn.

Last updated