Quy trình đăng ký học Online

Một số Khóa học yêu cầu đặc biệt, Người học cần phải hoàn thành đăng ký phỏng vấn theo yêu cầu của Chuyên gia để đảm bảo Chuyên gia hiểu thêm về nhu cầu và kiến thức thực tế của Người học để có thể sắp xếp lại giáo trình và lịch học phù hợp.

Sau khi được tư vấn, người học sẽ được gửi lại thông tin xác nhận về lịch trình học tập, nội dung học tập và hướng dẫn thanh toán qua email đã đăng ký với Infinity Trading

Người học tiến hành thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc qua các cổng trung gian thanh toán, ví điện tử.

Sau khi xác nhận thanh toán Infinity Trading sẽ gửi Người học các tài liệu chuẩn bị cần thiết cho Khóa học, hoặc một buổi trợ giảng trước khi tham gia khóa học nếu có. Người học sẽ được thêm vào nhóm chat hỗ trợ riêng biệt khi tham gia khóa học.

Xuyên suốt buổi học sẽ có những bài tập và bài kiểm tra được cung cấp bới Chuyên Gia

Sau mỗi buổi học luôn có phần gửi nhận xét và đánh giá dành cho Người học để giúp cải thiện buổi đào tạo chất lượng hơn.

Last updated